# منتظر

منتظر

منتظرم هرجمعه منتظرم              منتظر آمدنت نگاه به اطراف می اندازم                تو را نمی بینم چشمانم بارانی میشود                 تو را نمی بینم صدایت میکنم                               جوابی نمی ... ادامه مطلب
/ 61 نظر / 20 بازدید